Język:

Prawo wewnątrzszkolne


[pobierz] 0.2 MB Regulamin funkcjonowania SP2 w czasie epidemii
[pobierz] 0.9 MB Statut 2017 ze zm.
[pobierz] 0.6 MB Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP2
[pobierz] 0.7 MB Koncepcja pracy SP2 2014-2021
[pobierz] 0.3 MB Szkolny zestaw podręczników w SP2 2020/2021
[pobierz] 0.3 MB Szkolny zestaw programów nauczania w SP2 2020/2021
[pobierz] 0.2 MB Zasady oceniania zachowania Uczniów klas 4-8 w SP2
[pobierz] 0.2 MB Regulamin Rady Pedagogicznej SP2 2017
[pobierz] 0.2 MB Regulamin wycieczek SP2 2018
[pobierz] 0.1 MB Regulamin świetlicy SP2 2015
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z boisk i terenów rekreacyjn