Język:

Prawo wewnątrzszkolne


[pobierz] 0.3 MB Szkolny zestaw podręczników w SP2 2023/2024
[pobierz] 0.3 MB Szkolny zestaw programów nauczania w SP2 2023/2024
[pobierz] 0.2 MB procedura-zwalniania-ucznia-z-zajec-szkolnych-w-da
[pobierz] 0.4 MB procedura-postepowania-w-przypadku-zgubienia-znisz
[pobierz] 0.3 MB procedura-wydawania-duplikatow-legitymacji-szkolny
[pobierz] 0.2 MB Regulamin funkcjonowania SP2 2022/2023
[pobierz] 1.7 MB Statut 2023
[pobierz] 1.4 MB Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021-2025
[pobierz] 1.5 MB Koncepcja pracy SP2 2021-2026
[pobierz] 0.2 MB Regulamin Rady Pedagogicznej SP2 2017
[pobierz] 0.2 MB Regulamin wycieczek SP2 2018
[pobierz] 0.3 MB Regulamin biblioteki 2020
[pobierz] 0.1 MB Regulamin świetlicy
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z boisk i terenów rekreacyjn