Język:

Pliki do pobrania


[pobierz] 0.5 MB regulamin-korzystania-z-kont-w-usludze-g-suite2
[pobierz] 0.1 MB Zgoda na samodzielne wychodzenie ze świetlicy
[pobierz] 0.2 MB COVID-19 Regulamin funkcjonowania SP2 w epidemii
[pobierz] 0.4 MB COVID-19 harmonogram zebrań z Rodzicami
[pobierz] 0.4 MB COVID-19 harmonogram rozpoczęcia r. szk. 2020/2021
[pobierz] 0.4 MB COVID-19-harmonogram-rozdania-świadectw
[pobierz] 0.2 MB COVID-19-procedura-rozdania-świadectw
[pobierz] 0.4 MB Procedura-zgubienie, zniszczenia podręczników
[pobierz] 0.4 MB COVID-19-procedura-zwrotu-podręczników-i-książek
[pobierz] 0.2 MB COVID-19-procedura-egzamin-ósmoklasisty
[pobierz] 0.2 MB COVID-19 procedura-korzystania-z-konsultacji stac-
[pobierz] 0.1 MB COVID-19-oświadczenie-konsultacje
[pobierz] 0.3 MB COVID-19 procedura-przyprowadzania-dziecka-do-SP2
[pobierz] 0.5 MB COVID-19 procedura-pobytu-dziecka-w-świetlicy
[pobierz] 0.5 MB COVID-19 procedura-odbierania-dzieci-ze-szkoly
[pobierz] 0.2 MB COVID-19 harmonogram-konsultacji on-line
[pobierz] 0.1 MB krakowski-tydzien-zawodowcow-2020
[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-wydanie-danych-dostepowych-librus
[pobierz] 0.1 MB Wyprawka dla Pierwszoklasisty
[pobierz] 0.1 MB Szkolny zestaw podręczników 2019/2020
[pobierz] 0.1 MB Procedura zwrotu kosztów za niezwrócone podręcznik