Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1. Początek roku szkolnego 03 09 20178 - poniedziałek

  • Msza św. w kościele parafialnym g. 9.30
  • Uroczysta akademia w szkole dla kl. II-IV godz. 8.00 w sali gimnastycznej
  • Uroczysta akademia w szkole dla kl. V-VIII godz. 11.00 w sali gimnastycznej
  • Rozpoczęcie dla kl. I godz. 12.30 w sali gimnastycznej

2. Ślubowanie klas I. 12 10 2018

3. Jubileuszowy zjazd Absolwentów 13 10 2018 (sobota)

4. Zimowa przerwa świąteczna 24 12. - 31 12 2018

5. Ferie zimowe 14 - 27 01 2019

6. Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 04 2019

7. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 04 2019

8. Jubiluszowe Święto Szkoły 24 04 2019 

9. Uroczysta Gala Jubileuszowa w Sali Audytoryjnej Centrum Kongresowego ICE Kraków  29 04 2019 godz. 18.00

10. Jubileuszowy festyn szkolny 1 06 2019 (sobota)

11. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2019/2020 z Wychowawcami klas 18 06 2019 godz. 17.00

12. Uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły - Uczniów klas ósmych  19 06 2019 godz 17.00

13. Zakończenie roku szkolnego 21 06 2019 – piątek

  • Msza św. w kościele parafialnym godz. 9.30
  • Uroczysta akademia w szkole dla klas I-IV godz. 8.00 w sali gimnastycznej
  • Uroczysta akademia w szkole dla klas V-VII  godz. 11.00 w sali gimnastycznej

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I 4 09 2018 godz. 17.00

2. Zebranie informacyjne dla kl. II - VIII 11 09 2018

kl. II-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

3. Obowiązkowe zebrania z Rodzicami

13.11.2018

8.01.2019

12.03.2019

11.06.2019

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VII godz. 18.30

4. Informacja o zagrożeniu oceną ndst lub nagannym zachowaniem

11.12.2018

14.05.2019

5. Obowiązkowe zebrania z Rodzicami poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

11.12.2018 połączone z Dniem otwartym

14.05.2019 połączone z Dniem otwartym

kl. I - IV godz. 17.00

kl. V-VIII godz. 18.30

6. Informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

8.01.2019

11.06.2019

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

7. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

9.10.2018

11.12.2018

9.04.2019

14.05.2019

8. Wystawienie ocen

7.01.2019

10.06.2019

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

30 08 2018

5 02 2019

25 06 2019

2. Zebrania klasyfikacyjne

11 01 2019 (piątek)

14 06 2018 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

16 10 2018

20 11 2018

4. Zebranie organizacyjne

11 09 2018

26 03 2019

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów

5 03 20189

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  przed opinią RR ) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

12 10 2018 (piątek) 

2 11 2018 (piątek)

15 04 2019 (poniedziałek - egzaminy)

16 04 2019 (wtorek - egzaminy)

17 04 2019 (środa - egzaminy)

29 04 2019  (poniedziałek)

30 04 2019 (wtorek)

2 05 2019 (czwartek)

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 17 09 - 21 09 2018 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 15 10  - 19 10 2018 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 1 11 - 9 11 2018 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 11 03 - 15 03 2019 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 6 05 - 7 06 2019 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie