Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1. Początek roku szkolnego 01 09 2021 - środa

klasy 8,6,3 - godz. 8.00

klasy 7,5,2, oddziały przygotowawcze - godz. 10.00

klasy1,4 - godz.11.00

2. Ślubowanie klas I. 14 10 2021

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 12. - 31 12 2021

4. Ferie zimowe 17- 30.01.2022

5. Egzamin ósmoklasisty maj 2022

6. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19.04.2022

7. Święto Szkoły 22 04 2022

8. Festyn szkolny 11 06 2022 (sobota)

9. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2020/2021 z Wychowawcami klas 21.06.2022 godz.17.00

10. Uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły - Uczniów klas ósmych  23 06 2022 godz. 17.00

11. Zakończenie roku szkolnego 24 06 2022 – piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I, IV 1 09.2021 godz. 17.00

2. Zebranie informacyjne dla kl. II, V, VII 09 2021 godz. 17:00

3. Zebranie informacyjne dla kl. III, VI, VIII 7 09 2021 godz. 17:00

4. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem:

14.12.2021

17.05.2022

5. Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

14.12.2021 połączone z Dniem otwartym

17.05.2022 połączone z Dniem otwartym

kl. I-VIII godz. 17.00

6. Wystawienie ocen:

10.01.2022

13.06.2022

7.  Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą – klasy I-VIII – informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

11.01.2022

14.06.2022

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

8. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

9.11.2021

14.12.2021

5.04.2022

17.05.2022

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

31 08 2021

8 02 2022

30 06 2022

2. Zebrania klasyfikacyjne

14.01 2022 (piątek)

17 06 2022 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

12 10 2021

16 11 2021

4. Zebranie organizacyjne

7 09 2021

29 03 2022

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów - 1.03.2022

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  i RR) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

14 10 2021 (czwartek) 

12 11 2021 (piątek)

7.01 2022 (piątek)

2 05 2022 r. (poniedziałek)

24 05 2022 egzamin Ósmoklasisty (wtorek)

25 05 2022 egzamin Ósmoklasisty (środa)

26 05 2022 egzamin Ósmoklasisty (czwartek)

17 06 2022  (piątek po Bożym Ciele)

 

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 13 09 - 17 09 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 4 10  - 8 10 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 2 11 - 10 11 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 14 03 - 18 03 2022 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 4 05 - 4 06 2022 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie