Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1. Początek roku szkolnego 01 09 2021 - środa

klasy 8,6,3 - godz. 8.00

klasy 7,5,2, oddziały przygotowawcze - godz. 10.00

klasy1,4 - godz.11.00

2. Ślubowanie klas I. 14 10 2021

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 12. - 31 12 2021

4. Ferie zimowe 17- 30.01.2022

5. Egzamin ósmoklasisty maj 2022

6. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19.04.2022

7. Święto Szkoły 22 04 2022

8. Festyn szkolny 11 06 2022 (sobota)

9. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2020/2021 z Wychowawcami klas 21.06.2022 godz.17.00

10. Uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły - Uczniów klas ósmych  23 06 2022 godz. 17.00

11. Zakończenie roku szkolnego 24 06 2022 – piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I, IV 1 09.2021 godz. 17.00

2. Zebranie informacyjne dla kl. II, V, VII 09 2021 godz. 17:00

3. Zebranie informacyjne dla kl. III, VI, VIII 7 09 2021 godz. 17:00

4. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem:

14.12.2021

17.05.2022

5. Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

14.12.2021 połączone z Dniem otwartym

17.05.2022 połączone z Dniem otwartym

kl. I-VIII godz. 17.00

6. Wystawienie ocen:

10.01.2022

13.06.2022

7.  Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą – klasy I-VIII – informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

11.01.2022

14.06.2022

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

8. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

9.11.2021

14.12.2021

5.04.2022

17.05.2022

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

31 08 2021

8 02 2022

30 06 2022

2. Zebrania klasyfikacyjne

14.01 2022 (piątek)

17 06 2022 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

12 10 2021

16 11 2021

4. Zebranie organizacyjne

7 09 2021

29 03 2022

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów - 1.03.2022

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  i RR) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

14 10 2021 (czwartek) 

12 11 2021 (piątek)

7.01 2022 (piątek)

2 05.2022 r. (poniedziałek)

maj 2022 egzamin Ósmoklasisty

maj 2022 egzamin Ósmoklasisty

maj 2022 egzamin Ósmoklasisty

17 06 2022  (piątek po Bożym Ciele)

 

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 13 09 - 17 09 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 4 10  - 8 10 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 2 11 - 10 11 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 14 03 - 18 03 2022 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 4 05 - 4 06 2022 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie