Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

1. Początek roku szkolnego 01 09 2020 - wtorek

2. Ślubowanie klas I. 14 10 2020 

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 12. - 31 12 2020

4. Ferie zimowe 15.02 - 28.02.2021

5. Egzamin ósmoklasisty maj 2021

6. Wiosenna przerwa świąteczna 1.04 - 6.04.2021

7. Święto Szkoły 23 04 2021

8. Festyn szkolny 12 06 2021

9. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2020/2021 z Wychowawcami klas 22.06.2020

10. Uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły - Uczniów klas ósmych  24 06 2021

11. Zakończenie roku szkolnego 25 06 2021 – piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

W związaku z sytuacją epidemiczną, terminy oraz forma przeprowadzenia zebrań/dni otwartych, mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie bieżących informacji przekazywanych Rodzicom za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego.

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I, IV 1 09.2020 godz. 17.00

2. Zebranie informacyjne dla kl. II, V, VII 09 2020 godz. 17:00

 

3. Zebranie informacyjne dla kl. III, VI, VIII 3 09 2020 godz. 17:00

 

4. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem:

15.12.2020

18.05.2021

5. Obowiązkowe zebrania z Wychowawcą poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

15.12.2020 połączone z Dniem otwartym

18.05.2021 połączone z Dniem otwartym

kl. I - IV godz. 17.00

kl. V-VIII godz. 17.00

6. Wystawienie ocen:

25.01.2021

14.06.2021

7.  Obowiązkowe zebrania z Wychowawcą – klasy I-VIII – informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

26.01.2021

15.06.2021

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

8. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

17.11.2020

15.12.2020

20.04.2021

18.05.2021

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

31 08 2020

19 01 2021

30 06 2021

2. Zebrania klasyfikacyjne

29.01 2021 (piątek)

18 06 2021 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

13 10 2020

17 11 2020

4. Zebranie organizacyjne

8 09 2020

30 03 2021

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów

Decyzja o zorganizowaniu dni otwartych uzależniona bedzi od aktualnej sytuacji epidemicznej. Zainteresowanych prosimy o śledzenie infomacji na naszej stronie internetowej.

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  i RR) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

14 10 2020 (środa) 

4 01 2021 (poniedziałek) - nieaktualne - ogólnopolskie ferie zimowe

5.01 2021 (wtorek) - nieaktualne - ogólnopolskie ferie zimowe

4-6.05.2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

25-27.05.2021  (wtorek, środa, czwartek) - egzamin Ósmoklasisty

4 06 2021  (piątek po Bożym Ciele)

 

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 14 09 - 18 09 2020 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 5 10  - 9 10 2020 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 2 11 - 10 11 2020 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 15 03 - 19 03 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 4 05 - 4 06 2021 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie