Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

1. Początek roku szkolnego 4 09 2023 - poniedziałek

klasy 8,6,3 - godz. 8.00

klasy 7,5,4,2, oddziały przygotowawcze - godz. 10.00

klasy1, - godz.11.00 (w szli gimnastycznej)

2. Ślubowanie klas I. 16 10 2023 poniedziałek

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 12. - 31 12 2023

4. Ferie zimowe 12 - 25.02 2024

5. Egzamin ósmoklasisty 14 - 16.05 2024

6. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 - 2.04.2024

7. Święto Szkoły 23 04 2024

8. Festyn szkolny 8 06 2024 (sobota)

9. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2024/2025 z Wychowawcami klas 18.06.2024 godz.17.00

10. Uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły - Uczniów klas ósmych  20 06 2024 godz. 16.00

11. Zakończenie roku szkolnego 21 06 2024 – piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I, IV,oddziały przygotowawcze, 4.09 20223 godz. 17.00 (poniedziałek) klasy 1 rozpoczęcie wspólnym spotkaniem w sali gimnastycznej

2. Zebranie informacyjne dla kl. II, III,  5.09 2023 godz. 17:00 (wtorek)

3. Zebranie informacyjne dla kl. V, VI, VII, VIII 5.09 2023  godz. 18:00 (wtorek)

4. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem:

19.12.2023

7.05.2024

5. Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

19.12.2023 połączone z Dniem otwartym

7.05.2024 połączone z Dniem otwartym

kl. I-VIII godz. 17.00

6. Wystawienie ocen:

15.01.2024

10.06.2024

7.  Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą – klasy I-VIII – informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

16.01.2024

11.06.2024

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

8. "Dni otwarte" spotkania z Nauczycielami po wcześniejszym umówieniu się przez dzienniczek elektroniczny

7.11.2023

19.12.2023

19.03.2024

7.05.2024

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

31.08 2023

6.02 2024

27.06 2024

2. Zebrania klasyfikacyjne

19.01 2024 (piątek)

14.06 2024 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

7.11 2023

21.11 2023

12.12.2023

4. Zebranie organizacyjne

12.09 2023

26 03 2024

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów - 5.03.2024 (uzależniony od aktualnej sytuacji)

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

16.10 2023 (poniedziałek) slubowanie

17.10. 2023 (wtorek) uroczystosci jubileuszowe

2.05 2024 (czwartek)

14.05 2024 egzamin Ósmoklasisty (wtorek)

15.05 2024 egzamin Ósmoklasisty (środa)

16.05 2024 egzamin Ósmoklasisty (czwartek)

31.05 2024  (piątek)

 

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 11.09 - 15.09 2023 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 9.10  - 13.10 2023 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 2.11 - 10.11 2023 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 11.03 - 15.03 2024 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 4.05 - 29.05 2024 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie