Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1. Początek roku szkolnego 02 09 2019 - poniedziałek

  • Msza św. w kościele parafialnym g. 9.00
  • Uroczysta akademia w szkole dla kl. II-IV godz. 8.00 w sali gimnastycznej
  • Uroczysta akademia w szkole dla kl. V-VIII godz. 10.30 w sali gimnastycznej
  • Rozpoczęcie dla kl. I godz. 12.00 w sali gimnastycznej

2. Ślubowanie klas I. 14 10 2019 godz. 10.00

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 12. - 31 12 2019

4. Ferie zimowe 27.01 - 9.02 2020

5. Egzamin ósmoklasisty 21-23.04.2020

6. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 04 2020

7. Święto Szkoły 24 04 2020

8. Festyn szkolny 6 06 2020 (sobota)

9. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2020/2021 z Wychowawcami klas 23 06 2020 godz. 17.00

10. Uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły - Uczniów klas ósmych  25 06 2020 godz 17.00

11. Zakończenie roku szkolnego 26 06 2020 – piątek

  • Msza św. w kościele parafialnym godz. 9.30
  • Uroczysta akademia w szkole dla klas I-IV godz. 8.00 w sali gimnastycznej
  • Uroczysta akademia w szkole dla klas V-VII  godz. 10.30 w sali gimnastycznej

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I 3 09 2019 godz. 17.00

2. Zebranie informacyjne dla kl. II - VIII 10 09 2019

kl. II-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

3. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem:

17.12.2019

19.05.2020

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VII godz. 17.00

4. Obowiązkowe zebrania z Wychowawcą poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

17.12.2019 połączone z Dniem otwartym

19.05.2020 połączone z Dniem otwartym

kl. I - IV godz. 17.00

kl. V-VIII godz. 17.00

5. Wystawienie ocen:

20.01.2020

15.06.2020

6.  Obowiązkowe zebrania z Wychowawcą – klasy I-VIII – informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

21.01.2020

16.06.2020

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

7. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

12.11.2019

17.12.2019

21.04.2020

19.05.2020

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

29 08 2019

18 02 2020

30 06 2020

2. Zebrania klasyfikacyjne

24 01 2020 (piątek)

19 06 2020 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

15 10 2019

19 11 2019

4. Zebranie organizacyjne

10 09 2019

24 03 2020

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów

3 03 2020

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  przed opinią RR ) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

14 10 2019 (poniedziałek) 

2 01 2020 (czwartek)

3.01 20101 (piątek)

21.04 2020 (poniedziałek - egzaminy)

22.04 2020 (wtorek - egzaminy)

23.04 2020 (środa - egzaminy)

12 06 2020  (piątek)

 

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 16 09 - 20 09 2019 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 14 10  - 18 10 2019 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 4 11 - 8 11 2019 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 16 03 - 20 03 2020 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 4 05 - 5 06 2020 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie