Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1. Początek roku szkolnego 01 09 2022 - czwartek

klasy 8,6,3 - godz. 8.00

klasy 7,5,2, oddziały przygotowawcze - godz. 10.00

klasy1,4 - godz.11.00 (klasy pierwsze w szli gimnastycznej)

2. Ślubowanie klas I. 14 10 2022

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 12. - 31 12 2022

4. Ferie zimowe 30.01 - 12.02 2023

5. Egzamin ósmoklasisty 23 - 25.05 2023

6. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11.04.2023

7. Święto Szkoły 21 04 2023

8. Festyn szkolny 3 06 2023 (sobota)

9. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2023/2024 z Wychowawcami klas 20.06.2023 godz.17.00

10. Uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły - Uczniów klas ósmych  22 06 2023 godz. 17.00

11. Zakończenie roku szkolnego 23 06 2023 – piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I, IV 1.09 2022 godz. 17.00 (czwartek) klasy 1 rozpoczęcie wspólnymspotkaniem w sali gimnastycznej

2. Zebranie informacyjne dla kl. II, V, VII 5.09 2022 godz. 17:00 (poniedziałek)

3. Zebranie informacyjne dla kl. III, VI, VIII 6.09 2022  godz. 17:00 (wtorek)

4. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym zachowaniem:

19.12.2022

15.05.2023

5. Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

20.12.2022 połączone z Dniem otwartym

16.05.2023 połączone z Dniem otwartym

kl. I-VIII godz. 17.00

6. Wystawienie ocen:

23.01.2023

12.06.2023

7.  Obowiązkowe dla Rodziców zebrania z Wychowawcą – klasy I-VIII – informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

24.01.2023

13.06.2023

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VIII godz. 18.30

8. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

8.11.2022

20.12.2022

4.04.2023

16.05.2023

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

31.08 2022

14.02 2023

28.06 2023

2. Zebrania klasyfikacyjne

27.01 2023 (piątek)

16.06 2023 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

18.10 2022

22.11 2022

4. Zebranie organizacyjne

6.09 2022

28 03 2023

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów - 1.03.2023 (uzależniony od sytuacji epidemiologicznej)

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  i RR) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

14.10 2022 (piątek) 

31.10 2022 (poniedziałek)

2.05 2023 r. (wtorek)

23.05 2023 egzamin Ósmoklasisty (wtorek)

24.05 2023 egzamin Ósmoklasisty (środa)

25.05 2023 egzamin Ósmoklasisty (czwartek)

9.06 2023  (piątek)

 

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 5.09 - 9.09 2022 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 3.10  - 7.10 2022 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 2.11 - 10.11 2022 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 13.03 - 17.03 2023 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 4.05 - 2.06 2023 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie