Język:

Projekty


Informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Nasza Szkoła przystąpiła do udziału w tym programie. W programie mogą uczestniczyć Dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
W ramach programu Dzieci bezpłatnie otrzymują owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz biorą udział w działaniach edukacyjnych mających wzbogacić wiedzę Uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
· owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
· warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
· soki: owocowe, warzywne, mieszane
W każdym z 10 tygodni w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 Dzieci otrzymują co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno Dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
Produkty mleczne objęte programem to:
· mleko białe
· jogurt naturalny
· kefir naturalny
· serek twarogowy
W każdym z 10 tygodni w I pólroczu roku szkolnego 2017/2018 Dzieci otrzymują co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno Dziecko w ramach komponentu mlecznego w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

Zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych przekazywanych Dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

W ramach projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 15000,00 zł (12000 zł z budżetu państwa, 3000,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Kraków) na zakupienie książek do szkolnej biblioteki. Tym razem, oprócz literatury dla Dzieci i Młodzieży, można było kupić lektury szkolne. Cieszymy się bardzo, ponieważ było wiele szkół wnioskujących, natomiast do realizacji zakwalifikowano jedynie 40 szkół w Krakowie w tym:

- 16 szkół podstawowych,

- 5 gimnazjów,

- 6 zespołów szkół ogólnokształcących, w tym integracyjnych,

- 9 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 5 liceów ogólnokształcących,

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zapraszamy zainteresowych do zapoznania się z pełną listą tytułów zamieszczoną w poniższym pliku, a naszych Uczniów zapraszamy do czytania.

[pobierz] 0.1 MB List do Rodziców
[pobierz] 0.1 MB NPRC - nasze nowe książki

"Decyduję, realizuję, szanuję

budżet uczniowski

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie"

 

W naszej Szkole od roku szkolnego 2014/2015 realizujemy projekt, w ramach którego Uczniowie mogą zdecydowac o wykorzystaniu określonej kwoty na realizację zgłoszonych projektów. Pragniemy w ten sposób zachęcić naszych Uczniów do współdecydowania o Szkole, a co za tym idzie - do współodpowiedzialności. Zeszłoroczna edycja pokazała, że Dzieci mają wiele pomysłów, a realizacja jednego, wybranego w powszechnym głosowaniu, udowodniła, że warto się zaangażować. Wierzymy, że w kolejnych latach pomysłów będzie coraz więcej :-)

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB karta-projektu
[pobierz] 0.2 MB Decyduję, realizuję, szanuję 2015

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

 

W roku 2014 otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej!

 

 W ramach projektu podejmujemy szereg działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy na temat prawidłowego odżywiania i wartości aktywności fizycznej.

Wśród nich znalazły się min.:

- uzgodnione z Firmą "Stołóweczka" jadłospisy obiadów,

- zorganizowane dwa dni promocji zdrowia,

- organizowanie codziennie w ramach zajęć świetlicowych zajęć ruchowych,

- przeprowadzone lekcje dotyczące poruszanej tematyki,

Realizacje projektu koordynują Panie: Kamila Bilska-Kosowska i Mariola Pawełek.

 

 

Uczeń-Obywatel

 

W ramach projketu Uczniowie z klasy 5d i 5e uczestniczą w zajęciach, których celem jest przybliżenie Dzieciom historii krakowskiego samorządu lokalnego, zasad funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków, procedur obowiązujących przy wyborach przedstawicieli, którzy w imieniu Mieszkańców rządzą naszym Miastem. Podczas dotychczasowych zajęć nasi Uczniowie zwiedzili Urząd Miasta Krakowa, byli w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, przy gabinecie Prezydenta Miasta Krakowa oraz  poznali historię samorządu.

 

Problem z głowy

 

Miejmy nadzieję, że w naszej Szkole na długo mamy "problem z głowy" :-) Profilaktyka wszawicy jest niezwykle istotna, bo problem nie zniknął w naszym społeczeństwie. W ramach projektu przeprowadzone zostały tematyczne lekcje, omówiono problem podczas zebrań z Rodzicami, pozyskano zgody od Rodziców na dokonywanie okresowego przeglądu głów Dzieci w ramach profilaktyki wszawicy. Uświadomienie problemu Rodzicom skutkuje informowaniem pielęgniarki szkolnej na bieżąco o każdym podejrzeniu pojawienia się nieproszonych gości. Całe szczęście okresowe i doraźne przeglądy głów nie potwierdzają podejrzeń, ale mimo to będziemy je kontynuować, bo lepiej zapobiegać, niż leczyć :-) Koordynatorem projektu w naszej Szkole jest Pani Edyta Wypych.

[pobierz] 2.1 MB Ministerstwo Zdrowia o profilaktyce wszawicy

Ratujemy i uczymy ratować

 

Program prowadzony jest w naszej Szkole od roku szkolnego 2011/2012. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. W ramach projektu otrzymaliśmy fantoma do nauki resuscytacji oraz inne materiały dydaktyczne. W naszej Szkole realizacje projektu w klasach 1-3 koordynują Panie: Elżbieta Bajorek i Leokadia Darasz.

 

 

Dwójka jest EKO

 

Od kilku lat w naszej Szkole realizujemy szkolny projekt "Dwójka jest eko". Naszym projektem utrwalamy wiedzę i kształtujemy umiejętności oraz postawy naszych Uczniów związanych z odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Comiesięczne zbiórki makulatury, butelek PET, puszek aluminiowych, zbiórki plastikowych zakrętek oraz elektrośmieci, baterii, świetlówek, itp. wiążą teorię z praktyką. Szczególnie ważne jest zaangażowanie w przedsięwzięcie zarówno Uczniów, Pracowników Szkoły, jak i Rodziców. Dodatkowo realizacja projektu przynosi konkretne korzyści finansowe, dzięki czemu nasza Szkoła staje się coraz piękniejsza...

Do tej pory wspólnie zrealizowaliśmy następujące cele materialne :-)

- efekt roku szkolnego 2011/2012 - wyremontowana łazienka dla Chłopców na drugim piętrze w pawilonie B (klasy I-III) – (współfinansowanie: Rada Rodziców ze środków uzyskanych ze zbiórek i Szkoła ze środków zgromadzonych przez Dyrektora na wydzielonym rachunku dochodów),
- efekt roku szkolnego 2012/2013 - utworzenie drugiej 24-stanowiskowej pracowni komputerowej (współfinansowanie: Rada Rodziców ze środków uzyskanych ze zbiórek i Szkoła ze środków uzyskanych na dofinansowanie pracowni komputerowych z budżetu Miasta Krakowa), a trzeciej w Szkole (jedna 10-stanowiskowa pracownia Apple),
- efekt roku szkolnego 2013/2014 – wyposażenie każdej sali w pawilonie C (klasy 4-6) w projektory i komputery dla Nauczycieli (współfinansowanie: Rada Rodziców ze środków uzyskanych ze zbiórek i Szkoła ze środków zgromadzonych przez Dyrektora na wydzielonym rachunku dochodów) – stworzenie warunków do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz wdrożenia dziennika i dzienniczka elektronicznego,

- efekt roku szkolnego 2014/2015 - remont podłogi korytarza na drugim piętrze w pawilonie C,

- efekt roku szkolnego 2015/2016 - wymiana lamp na korytarzach w pawilonie B i C,

- cel roku 2016/2017 - zakupienie wyposażenia do siłowni,

- cel roku szkolnego 2017/2018 - wymiana stołów w stołówce szkolnej i wyposażenia auli.

 

Od grosika do złotówki

 

Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” realizują w naszej Szkole Uczniowie klas II. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia Dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z Uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

 

 

Moje miasto bez elektrośmieci

 

W ramach programu nasi Uczniowie z klas III w szczególny sposób poznają sposób gospodarowania odpadami nazywanymi potocznie elektrośmieciami wykorzystując przygotowane do projektu materiały edukacyjne. Akcją utrwalająca zdobytą wiedzę jest coroczna (niekiedy organizowana dwa razy do roku) akcja zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas Tygodnia ekologicznego. W ramach projektu zbieramy również świetlówki, które odbierane są ze Szkoły już kolejny rok. Realizacje projektu koordynuje Pani Małgorzata Dajda.

Od segregacji nie ma wakacji

 

Podczas realizacji projektu chcemy uwrażliwić Uczniów na problemy środowiska naturalnego, uświadomić skalę problemu w ujęciu globalnym i lokalnym, wskazać efektywniejsze sposoby zmniejszenie ilości odpadów komunalnych w środowisku naturalnym, zapoznać ze skutkami niewłaściwych zachowań względem środowiska, zmotywować do działania oraz wzbudzić odpowiedzialność za swoje postępowanie i jego wpływ na środowisko. Szczególny nacisk w programie położono na zasady gospodarowania odpadami w Krakowie. W warsztatatach grupowych i w wycieczce po Lamusowni uczestniczą Uczniowie klas IV.