Język:

Stołówka


 

[pobierz] 0.1 MB szkola-26

Zasady korzystania z usług Firmy „STOŁÓWECZKA”


1) Cena obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 16,00 zł (z uwagi na wzrost cen i usług, cena obiadu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego)

 

2) Wpłata za obiady:

Wpłat za obiady będzie można dokonywać TYLKO na konto bankowe: 81 1020 2906 0000 1602 0455 8989 do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi. W tytule: IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, KLASA, MIESIĄC lub KONKRETNE DNI MIESIĄCA (jeśli Dziecko korzystać będzie z obiadu tylko w wybrane dni). W wyjątkowej sytuacji, można za obiady zapłacić gotówką, po wcześniejszym uzgodnieniu z Firmą, tel. 124121006 wew. 16.

 

3) Wpłat za obiady dokonywać należy w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi. Wyjątkowo we wrześniu - do 08.09.2023 r. za wrzesień, do 30.09.2023 r. za październik, do 31.10.2023 r. za listopad, do 30.11.2023 r. za grudzień, do 31.12.2023 r. za styczeń, do 31.01.2024 r. za luty, do 28.02.2024 r. za marzec, do 31.03.2024 r. za kwiecień, do 30.04.2024 r. za maj, do 31.05.2024 r. za czerwiec.
BRAK WPŁATY W WYZNACZONYCH TERMINACH SPRAWI, ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO SKORZYSTAĆ Z OBIADU.

 

4) Po dokonaniu wpłaty przez rodzica, dziecku w szkole zostanie przekazany bloczek obiadowy, który jest podstawą wydania obiadu.

 

5) Nieobecności dziecka na obiadach należy zgłaszać najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, pod numerem telefonu 124121006 wew. 16 lub mailowo stoloweczkasp2@gmail.com w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

6) Obiady wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:45 (do 15:30 wydawane są obiady dzieciom, które kończą lekcje o godz. 15:15).

 

 

[pobierz] 0.2 MB obiady---deklaracja-2023

 

Od 2 września 2013 r. posiłki dla naszych Uczniów przygotowują Panie, które wcześniej pracowały w stołówce szkolnej. Firma "Stołóweczka" założona przez jedną z Pań gwarantuje dotychczasową jakość potraw i żywienie zgodne z obowiązującymi normami. Uczniowie starsi jedzą najczęściej obiad po lekcjach, natomiast Dzieci młodsze przebywające w świetlicy jedzą obiad w grupach świetlicowych lub z klasą pod opieką Wychowawcy.

Obiady  wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:45 (dla Uczniów, którzy kończą lekcje o godz. 15:15 posiłek wydawany jest do godz. 15:30).