Język:

Stołówka


 

[pobierz] 0.1 MB szkoła 9-20.05.2022

Funkcjonowanie stołówki w okresie epidemii

 

Drodzy Rodzice, w związku z zaistniałą sytuacją, dla bezpieczeństw Państwa, jak i Dzieci, wprowadzamy kilka istotnych zmian w funkcjonowaniu stołówki w roku szkolnym 2021/2022.

 

1. Zwiększona kontrola:
- wprowadzone dodatkowe procedury kontroli pracowników, kontroli dostawców,
- wprowadzone dodatkowe procedury dezynfekcji.

 

2. Jeśli Dziecko będzie korzystać z obiadu, prosimy Państwa o wypełnienie deklaracji (w dniach wrześniowych zebrań dostępne przy wyjściach ze Szkoły, w inne dni do pobrania ze strony internetowej Szkoły). Wypełnione deklaracje należy pozostawić w pudełku przy wyjściach ze Szkoły (w dniach zebrań), w specjalnej kopercie powieszonej na wejściu głównym do Szkoły w pozostałe dni lub przesłać skan lub zdjęcie na adres zwrotstolowka@gmail.com do dnia 04.09.2020 do godziny 14.00.

 

3. Wpłat za obiady będzie można dokonywać TYLKO na konto bankowe 81 1020 2906 0000 1602 0455 8989 do 5 dnia każdego miesiąca
Uwaga! W tytule: IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, KLASA, MIESIĄC lub KONKRETNE DNI MIESIĄCA (jeśli Dziecko korzystać będzie z obiadu tylko w wybrane dni).
Jeśli przelew nie będzie jednoznacznie zatytułowany, pieniądze zostaną zwrócone, a w związku z tym wpłata nie będzie dokonana.
Dokonując przelewu, będziecie Państwo musieli samodzielnie obliczyć należną kwotę: cena obiadu 13,00 zł x liczba dni w miesiącu, w których Dziecko korzystać będzie z posiłków.
Przy dokonywaniu wpłat nie należy odliczać tzw. „zwrotów” za niewykorzystane obiady w poprzednim miesiącu. „Zwroty” będą przez nas przelewane na Państwa konto podane w deklaracji (nie dotyczy wpłat za wrzesień 2021 – „zwroty” za czerwiec 2021 r. należy odliczyć od wpłaty za wrzesień).

 

4. Obiady wydawane będą od dnia 07.09.2020 w godzinach od 11:30 do 15"00 ( do 15:30 dla Uczniów kończących lekcje o godzinie 15:15). Uczniowie korzystający ze świetlicy będą spożywać posiłek w grupach świetlicowych wg ustalonego harmonogramu, natomiast starsi Uczniowie, po lekcjach z zachowaniem ustalonych zasad bezpieczeństwa.

 

Uwaga! Wyjątkowo we wrześniu wpłat można dokonać do 10.09.2021 r.
Uwaga! Jeśli komuś przysługuje zwrot za obiady odwołane w czerwcu 2021 r., a nie będzie na razie korzystał z posiłków (nie wypełni deklaracji), prosimy takie Osoby o przesłanie stosowanej informacji na adres stoloweczkasp2@gmail.com.

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-korzystania-z-obiadow-2

 

Od 2 września 2013 r. posiłki dla naszych Uczniów przygotowują Panie, które wcześniej pracowały w stołówce szkolnej. Firma "Stołóweczka" założona przez jedną z Pań gwarantuje dotychczasową jakość potraw i żywienie zgodne z obowiązującymi normami. Uczniowie starsi jedzą najczęściej obiad po lekcjach, natomiast Dzieci młodsze przebywające w świetlicy jedzą obiad w grupach świetlicowych lub z klasą pod opieką Wychowawcy.

Obiady  wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:45 (dla Uczniów, którzy kończą lekcje o godz. 15:15 posiłek wydawany jest do godz. 15:45).

 

Informacje Firmy "Stołóweczka"

1. Karty obiadowe można kupować w wyznaczonych terminach na drugiej portierni w przełączce budynku Szkoły.
2. Ze względów organizacyjnych, prosimy o dokonywanie wpłat za obiady w wyznaczonych terminach i w wyznaczonych godzinach.
3. Koszt obiadu w roku szkolnym 2019/2020, od 1.01.2020 r. – 11,00 zł
4. W przypadku nieobecności w szkole, w celu dokonania odpisu, należy zgłosić ten fakt najpóźniej dzień wcześniej telefonicznie – tel. 12 412 10 06 – wew. 16.
5. W przypadku braku zgłoszenia, Rodzice ponoszą koszty przygotowanego posiłku (jeżeli posiłek nie został odwołany, można przyjść na stołówkę z pojemnikami i zabrać go do domu).
6. W przypadku wycieczki, jest możliwość zamówienia suchego prowiantu w zmian za obiad po uprzednim zgłoszeniu. Prosimy o zgłaszanie zamówień na suchy prowiant najpóźniej dwa dni przed planowanym wyjazdem.
7. W przypadku nieuregulowania odpłatności za kartę obiadową, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wydawania posiłków.

8. Obiady wydawane są w godzinach 11:45-14:45 (Uczniom kończącym lekcje o godz. 15:15 posiłki wydawane sa do godz. 15:30).