Język:

Stołówka


 

[pobierz] 0.1 MB szkola

Zasady korzystania z usług Firmy „STOŁÓWECZKA”


1) Cena obiadu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 15,00 zł (z uwagi na wzrost cen i usług, cena obiadu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego)

 

2) Wpłata za obiady:

Wpłat za obiady będzie można dokonywać TYLKO na konto bankowe: 81 1020 2906 0000 1602 0455 8989 do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi. W tytule: IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, KLASA, MIESIĄC lub KONKRETNE DNI MIESIĄCA (jeśli Dziecko korzystać będzie z obiadu tylko w wybrane dni). W wyjątkowej sytuacji, można za obiady zapłacić gotówką, po wcześniejszym uzgodnieniu z Firmą, tel. 124121006 wew. 16.

 

3) Wpłat za obiady należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego świadczenie usługi, czyli do 31.08.2022 r. za wrzesień, do 30.09.2022 r. za październik, do 31.10.2022 r. za listopad, do 30.11.2022 r. za grudzień, do 31.12.2022 r. za styczeń, do 31.01.2023 r. za luty, do 28.02.2023 r. za marzec, do 31.03.2023 r. za kwiecień, do 30.04.2023 r. za maj, do 31.05.2023 r. za czerwiec.

W przypadku trudności w dokonaniu zapłaty za obiady w w/w terminach, termin dokonania wpłaty należy uzgodnić indywidualnie bezpośrednio z Firmą „Stołóweczka” drogą mailową: stoloweczkasp2@gmail.com.

 

4) Po dokonaniu wpłaty przez rodzica, dziecku w szkole zostanie przekazany bloczek obiadowy, który jest podstawą wydania obiadu.

 

5) Nieobecności dziecka na obiadach należy zgłaszać najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, pod numerem telefonu 124121006 wew. 16 lub mailowo stoloweczkasp2@gmail.com w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

6) Obiady wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:45 (do 15:30 wydawane są obiady dzieciom, które kończą lekcje o godz. 15:15).

 

 

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-korzystania-z-obiadow-2022

 

Od 2 września 2013 r. posiłki dla naszych Uczniów przygotowują Panie, które wcześniej pracowały w stołówce szkolnej. Firma "Stołóweczka" założona przez jedną z Pań gwarantuje dotychczasową jakość potraw i żywienie zgodne z obowiązującymi normami. Uczniowie starsi jedzą najczęściej obiad po lekcjach, natomiast Dzieci młodsze przebywające w świetlicy jedzą obiad w grupach świetlicowych lub z klasą pod opieką Wychowawcy.

Obiady  wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:45 (dla Uczniów, którzy kończą lekcje o godz. 15:15 posiłek wydawany jest do godz. 15:45).

 

Informacje Firmy "Stołóweczka"

1. Karty obiadowe można kupować w wyznaczonych terminach na drugiej portierni w przełączce budynku Szkoły.
2. Ze względów organizacyjnych, prosimy o dokonywanie wpłat za obiady w wyznaczonych terminach i w wyznaczonych godzinach.
3. Koszt obiadu w roku szkolnym 2019/2020, od 1.01.2020 r. – 11,00 zł
4. W przypadku nieobecności w szkole, w celu dokonania odpisu, należy zgłosić ten fakt najpóźniej dzień wcześniej telefonicznie – tel. 12 412 10 06 – wew. 16.
5. W przypadku braku zgłoszenia, Rodzice ponoszą koszty przygotowanego posiłku (jeżeli posiłek nie został odwołany, można przyjść na stołówkę z pojemnikami i zabrać go do domu).
6. W przypadku wycieczki, jest możliwość zamówienia suchego prowiantu w zmian za obiad po uprzednim zgłoszeniu. Prosimy o zgłaszanie zamówień na suchy prowiant najpóźniej dwa dni przed planowanym wyjazdem.
7. W przypadku nieuregulowania odpłatności za kartę obiadową, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania wydawania posiłków.

8. Obiady wydawane są w godzinach 11:45-14:45 (Uczniom kończącym lekcje o godz. 15:15 posiłki wydawane sa do godz. 15:30).