Język:

Sześciolatek u "Wojciecha"


U "Wojciecha" już piąty rok pracujemy z Dziećmi sześcioletnimi. W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęło naukę 9 sześciolatków, którzy dołączyli do kolegów siedmioletnich i dzielnie dotrzymują Im kroku, a niekiedy nawet wyprzedzają :-) W roku szkolnym 2011/2012 pracowaliśmy z 43 sześciolatkami, które uczyły się w dwóch klasach: 1a i 1f dzielnie otwierając i zamykając grupę wszystkich Uczniów klas pierwszych. W roku szkolnym 2012/2013 do naszej Szkoły uczęszczało 21 sześciolatków, z czego 17 uczyło się w klasie Ia, natomiast pozostałe na życzenie Rodziców dołączyły do klas siedmiolatków. W roku 2013/2014 do klasy 1a uczęszczały wyłącznie Dzieci sześcioletnie, a jest Ich 20 :-). W roku szkolnym 2014/2015 e naszej Szkole w klasach 1a, 1f i 1g rozpoczęło naukę 50 Dzieci sześcioletnich.

Dostrzegając różnice w rozwoju Dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, staramy się wszystkim zapewnić warunki optymalne do nauki, zabawy i wypoczynku. W roku szkolnym 2011/2012 udało się nam zorganizować dodatkową świetlicę dla sześciolatków, wspólnie z Rodzicami dbamy o estetykę sal zajęć, na bieżąco uzupełniamy bazę w wiele kolorowych pomocy. Niezwykłym atutem naszej Szkoły są wyjątkowe Nauczycielki, które z przedszkolaków co rok tworzą pierwszaków :-) Zapraszamy!

Ogólnopolska akcja "Sześciolatek w szkole".

Akcja "Sześciolatek w szkole" prowadzona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku lat. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami założeń i efektami na stronach: www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl

Krakowska akcja "Sześciolatku nie trać roku".

Kraków aktywnie włączył się w promowanie edukacji szkolnej Dzieci sześcioletnich proponując Mieszkańcom kampanię informacyjną "6-latku nie trać roku". O szczegółach kampanii i o dobrych praktykach można przeczytać na krakowskim Portalu Edukacyjnym www.portaledukacyjny.krakow.pl