Język:

Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa


 Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

 

Kończąc szkołę podstawową stajecie wraz z Rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.


Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

 

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich szkołach ma ułatwić im wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.


Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPInEK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły z terenu województwa. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 szkół.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas VII do uczestnictwa w działaniach projektowych.


Uczniowie będą uczestniczyć w:
• zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
• w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
• w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2020)
• innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.
Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są Rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

________________________________________

 

 

[pobierz] 0.5 MB regulamin-spinka-2018

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

[pobierz] 0.3 MB harmonogram-dla-uczniow

Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019 2020