Język:

Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa


 

Oferta krakowskich szkół ponadpodstawowych


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, chcąc wspomóc Uczniów klas ósmych w procesie podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej, przygotowała e-informator o ofercie edukacyjnej krakowskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022.
Link do e-informatora podaję poniżej.


https://drive.google.com/file/d/1oK2fzYTpAUlFDo2DI17KGOExvheCUxeU/view[pobierz] 2.7 MB Poradnik dla Uczniów wybierających szkołę średnią
[pobierz] 0.1 MB Linki do stron szkół ponadpodstawowych

 Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

 

Kończąc szkołę podstawową stajecie wraz z Rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.


Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

 

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich szkołach ma ułatwić im wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.


Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPInEK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły z terenu województwa. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 szkół.

 

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

 Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas VII i VIII do uczestnictwa w działaniach projektowych.


Uczniowie będą uczestniczyć w:
• zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
• w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
• w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec)
• innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.
Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są Rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

 

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania w pokoju 30D lub 103C lub w plikach poniżej.
Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w pokoju 30 D do dnia 5.11.2018r.

Dyrektor Szkoły.
Załączniki do projektu:

________________________________________

 

 

[pobierz] 1.1 MB formularz zgłoszeniowy
[pobierz] 1.1 MB lista uczestników zajęć SPInkal
[pobierz] 1.1 MB deklaracja o uczestnictwie w projekcie
[pobierz] 1.1 MB oświadczenie uczestnika projektu
[pobierz] 1.1 MB zakres danych osobowych
[pobierz] 1.1 MB zakres danych osobowych przetwarzanych
[pobierz] 0.3 MB klauzula Rodo SPInKa
[pobierz] 0.5 MB regulamin-spinka-2018

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 Rekrutacja uczniów do projektu SPInKa rok szkolny 2018/2019

[pobierz] 0.1 MB rekrutacja-uczniow-do-projektu-SPInKa-2018
[pobierz] 0.4 MB protokol 2018
[pobierz] 0.4 MB harmonogram-dla-uczniow-2018-2

 Rekrutacja uczniów do projektu SPInKa rok szkolny 2019/2020

[pobierz] 0.1 MB rekrutacja-uczniow-do-projektu-SPInKa-2019
[pobierz] 0.4 MB protokol-2019
[pobierz] 0.4 MB harmonogram-dla-uczniow-20191
[pobierz] 0.4 MB harmonogram-dla-uczniow-20192

 Rekrutacja uczniów do projektu SPInKa rok szkolny 2020/2021

[pobierz] 0.1 MB rekrutacja-uczniow-do-projektu-SPInKa-2020
[pobierz] 0.4 MB protokol-spinka-2020
[pobierz] 0.4 MB protokol-spinka-2020--rekrutacja-uzupelniajaca
[pobierz] 0.4 MB harmonogram-dla-uczniow-20201
[pobierz] 0.4 MB harmonogram-dla-uczniow-2020-2