Język:

TIK w SP2


Podczas pierwszego spotkania nauczycieli stosuj¹cych TIK „Aktywna tablica”w dniu 27 marca 2018 roku koordynator zapoznał nauczycieli z zasadami pracy w sieci. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni nauczyciele innych szkół. Uczestnicy wypełnili ankiety diagnozujące, na podstawie których opracowano plan i harmonogram pracy. Koordynator zapoznał uczestników z zasadami publikacji materiałów korzystając z pracy w chmurze, Dysku Google oraz platformie e-Twinning.
W ramach programu rządowego „Aktywna tablica”, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta i spotkanie nauczycieli z różnych szkół. Lekcję otwartą przygotował i przeprowadził nauczyciel techniki, pan Walter Dorman, który zaproponował uczniom klasy V utrwalenie znajomości zasad ruchu drogowego z zastosowaniem TIK. Uczniowie rozwiązywali zadania w postaci sytuacji drogowych na skrzyżowaniach z użyciem interaktywnego programu „skrzyżowania”. Następnie uczniowie w grupach tworzyli samodzielnie różne sytuacje drogowe z wykorzystaniem wymienionej aplikacji. Potem nastąpiła rywalizacja z wykorzystaniem aplikacji „Kahoot!” na temat poznanych zasad ruchu drogowego. Taki sposób pracy na lekcji bardzo spodobał się uczniom, którzy mogli poznać kolejne zastosowanie urządzenia, którym bardzo chętnie posługują się na co dzieñ.Celem jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz możliwość wprowadzenia metod i narzędzi z tego zakresu do codziennej pracy z uczniem.
Dzięki zaangażowaniu Pani Karoliny Sobczak i Pana Macieja Bingera SP2 jako jedyna szkoła w Polsce, podjêła współpracę z amerykañską fundacją JDO.
„JDO Foundation - Technology unlocking the doors of education” jest edukacyjną fundacją z siedzibą w Colorado -U.S. Jej celem jest wzbogacanie doświadczenia uczniów i nauczycieli poprzez dostarczanie najnowszych technologii oraz profesjonalne szkolenie dla nauczycieli zarządzających tymi technologiami. Fundacja ułatwia globalną współpracę między szkołami partnerskimi . Uczniowie doskonalą swoje umiejêtnoœci w zakresie języków obcych, technologii komputerowo informacyjnych oraz stają się świadomymi obywatelami świata cyfrowego.
Uczniowie współpracują co tydzieñ za pośrednictwem poczty e-mail, Google Classroom i bloga. łączą się również co miesiąc na żywo przy użyciu telekonferencji.

 

[pobierz] 0.3 MB pomysl-dobrej-praktyki

Pomysł Dobrej Praktyki - Włodzimierz Witek

[pobierz] 0.1 MB pomysl-dobrej-praktyki-2

Pomysł Dobrej Praktyki - Maciej Binger

[pobierz] 0.6 MB can

Pomysł dobrej praktyki - Karolina Chalcarz

[pobierz] 0.6 MB cityshopping

Pomysł dobrej praktyki -K. Chalcarz

[pobierz] 0.1 MB konspekttik

Pomysł dobrej praktyki - Ewa Kajtoch

[pobierz] 0.1 MB pomysldobrejpraktyki

Pomysł dobrej praktyki - Justyna Mika

[pobierz] 0.1 MB pomysldobrejpraktyki-1

Pomysł dobrej praktyki - J. Mika

[pobierz] 0.6 MB presentsimple

Pomysł dobrej praktyki - K. Chalcarz

[pobierz] 0.6 MB przyslowki

Pomysłdobrej praktyki - K. Chalcarz

[pobierz] 0.2 MB scenariuszlekcji6b-tik1

Pomysł dobrej praktyki- Alicja Latuszek

[pobierz] 0.2 MB scenariuszlekcji6b-tik2

Pomysł dobrej praktyki - A. Latuszek

[pobierz] 0.6 MB pomysl-dobrej-praktyki-sp64

Pomysł dobrej praktyki sp64

[pobierz] 0.1 MB konspekt-tik---piotr-wrona

Pomysł dobrej praktyki  Piotr Wrona