Język:

Zasady rekrutacji


Dni otwarte

 

Szanowni Państwo,

 

 

Po pandemiczne przerwie, zapraszamy Państwa wraz z Dziećmi na tradycyjny dzień otwrty dla Kandydatów do naszej Szkoły, który odbędzie się 5 marca 2024 r. Początek o godzinie 17:00.

 

Przywitamy Państwa w szatni pawilonu B (zejście na prawo od wejścia głównego). Dzieci zaprosimy do wspólnych zabaw pod opieką Nauczycieli, a Państwa do naszej szkolnej stołówki na spotkanie informacyjne. Po spotkaniu, zaproponujemy Państwu i Dzieciom spacer po Szkole. W tym dniu będzie również można złożyć dokumenty rekrutacyjne, a Pracownicy Szkoły postarają sie odpowiedzieć na zadane pytania.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania postaramy się zamieszczać na nasze stronie internetowej w punkcie "Najczęściej zadawane pytania" - menu po lewej stronie.

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 29 marca 2024 r.

 

 

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. św. Wojciecha

na rok szkolny 2024/2025

 

 

 

UWAGA!

Zachęcamy do odwiedzania sekretariatu we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00. Jeśli ktoś z ważnych powodów nie może przyjść do Szkoły we wtorek, to informacje o godzinach pracy podane są w terminarzu.

 

 

Terminarz rekrutacji:  1.03-29.03.2024 r.

 

01.03 - 29.03 Przyjmowanie wniosków w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki do 17:00; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 29.03 (godz. 16:00)

01.03 - 02.04  Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

19.04 godz 09.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

22.04 - 7.05 Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły - składanie oświadczeń w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki do 17:00

8.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Rekrutacja uzupełniająca

9.05 - 23.05 Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki do 17:00 (jedynie w formie papierowej)

9.05 - 24.05 Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

10.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

11.06 - 17.06 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia - składanie oświadczeń w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki do 17:00

18.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

 Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I :

 

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;
2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt; NIE OBOWIĄZUJE w naszej Szkole, ponieważ nie prowadzimy oddziałów przedszkolnych;
5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt; dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata).

 

Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.
 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

Druk zgłoszenia/wniosku zamieszczony jest na dole strony, a w wersji papierowej dostępny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha przy ul. Strzelców 5a od dnia 1 marca 2024 r.

 

[pobierz] 0.2 MB wniosek_zgloszenie

Formularz rekrutacyjny na rok szkolny 2024/2025

 

ZGŁOSZENIE wypełniają Rodzice Dzieci zamieszkałych w rejonie SP2 (proszę skreślić słowo WNIOSEK).

WNIOSEK wypełniają Rodzice Dzieci zamieszkałych poza rejonem SP2 (proszę skreślić słowo ZGŁOSZENIE) - rekrutacja w oparciu o kryteria.

 

Dokument podpisują obydwoje Rodzice (art. 97 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

W przypadku samotnego wychowywania Dziecka, do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy.