Language:

SCHOOL REGULATIONS


[download] 0.1 MB 9f5mamfirme.pl
[download] 0.3 MB Szkolny zestaw programów nauczania w SP2
[download] 0.2 MB 9f5mamfirme.pl
[download] 0.4 MB 9f5mamfirme.pl
[download] 0.3 MB 9f5mamfirme.pl
[download] 1.7 MB Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha
[download] 1.4 MB Program Wychowawczy SP2
[download] 1.5 MB Koncepcja pracy SP2 2014-2021
[download] 0.4 MB Regulamin Rady Pedagogicznej SP2
[download] 0.2 MB Regulamin wycieczek i wyjść w SP2
[download] 0.3 MB 9f5mamfirme.pl
[download] 0.1 MB 9f5mamfirme.pl
[download] 0.1 MB Regulamin korzystania z boisk i terenów rekreacyjn