Język:

Najczęściej zadawane pytania


Czy w przypadku podpisania formularza rekrutacyjnego elektronicznie, trzeba donieść do sekretariatu Szkoły dokument w formie papierowej?

Tak. Doniesienie dokumentu do sekretariatu daje możliowść sprawdzenia na miejscu, czy został wypełniony prawidłowo, kompletności załączników, oświadczeń, dopytania, jeśli któreś dane budzą wątpliwości, itp. Dzięki temu jest szansa na skrócenie procesu. Bez tego każdą watpliwość będziemy musieli wyjaśniać wysyłając do Państwa oficjalne pismo listem poleconym - to nie tylko generuje dodatkowe koszty, ale też wiąże się z koniecznością odebrania przez Państwa listu na poczcie w przypadku, kiedy listonosz nie będzie w stanie doręczyć pisma pod wskazany adres.

Jednak jest coś ważniejszego od wzorowo wypełnionych dokumentów - osobiste rozmowy i nawiązane relacje. Trudno nam wyobrazic sobie sytuację, kiedy Rodzic chce zapisać Dziecko do naszej Szkoły niejako on-line bez wejścia do budynku i poczucia atmosfery, w której przez kolejne osiem lat będzie wzrastać Jego ukochany Skarb. Dlatego zapraszamy! Mimo trwajacej pandemii nie zamykamy się przed Państwem, ale zachowując reżim sanitarny staramy się pracować. UWAGA! W okresie pandemii sekretariat dla osób z zewnątrz czynny jest we wtorki w godzianch od 7:00 do 17:00. W przypadku jakichkolwiek trudności z dostarczeniem dokumentu w wersji papierowej, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły, tel 12 412 10 06 wew. 12 (pn, śr, czw, pt - 7:00-15:00, wt. 7:00-17:00).

Czy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?

Tak. Każdy zainteresowany zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły może przyjść do sekretariatu w godzinach otwarcia, pobrać formularz rekrutacyjny, wypełnić go i złożyć u Pracownika sekretariatu. UWAGA! W okresie pandemii sekretariat dla osób z zewnątrz czynny jest we wtorki w godzianch od 7:00 do 17:00.

Jeżeli nasze Dziecko ma ulubionego Kolegę/Koleżankę, np. z przedszkola, to czy można poprosić, aby Dzieci znalazły się w tej samej klasie?

Tak, ale dopiero po ogłoszeniu list przyjętych i podziału na klasy, które według reguł ostatnich lat będzie dokonane ze względu na datę urodzenia. Postaramy się spełnić Państwa prośbę dokonując możliwych przesunięć i wymiany Dzieci przydzielonych do oddziałów. Sugerujemy, abyście Państwo porozumieli się z Rodzicami Kolegi/Koleżanki, aby to była deklaracja dwustronna. Niestety mieliśmy takie sytuacje, że po przydzieleniu Dzieci do klas, Rodzice jednostronnie wycofywali się z wcześniejszej prośby, co dla drugiej strony bywało sporym zaskoczeniem i powodem do niemiłych emocji. Najtrudniej było wytłumaczyć tę zmianę Dziecku, które liczyło na obecność Kolegi/Koleżanki w nowej klasie. Sugerujemy, aby bez względu na Państwa starania, pielęgnować w Dziecku pozytywne nastawienie do tego, co "nowe", bo Szkoła jest kolejnym nowym etapem w życiu Dziecka. Tu pozna nowe Panie i z pewnością zaprzyjaźni się z nowymi Kolegami i Koleżankami.

Czy można wybrać przyszłego Wychowawcę?

Nie. W tym momencie jakakolwiek deklaracja z naszej strony dotycząca tego, kto będzie Wychowawcą przyszłych klas pierwszych byłaby nieodpowiedzialnością i mogłaby Państwa wprowadzić w błąd. W związku z tym, że nie wiemy, ile utworzymy klas pierwszych, nie wiemy również, ilu będziemy potrzebować Nauczycieli. Poza tym taka praktyka mogłaby mocno skomplikować naszą pracę przy przydzielaniu Dzieci do klas, bo jak mielibyśmy decydować w sytuacji, gdy np. ponad 30 Osób chciałoby zapisać Dziecko do "tej Pani". W naszej Szkole pracują doświadczeni Nauczyciele. Cieszymy się, że Państwo cenicie Ich profesjonalizm i wybieracie Szkołę również ze względu na Ich pracę. Prosimy Państwa o zaufanie i zrozumienie naszych decyzji, ponieważ podejmując je musimy brać pod uwagę wiele różnych czynników.

Kiedy i jak dokonuje się przydziału Dzieci do klas?

Po zakończeniu rekrutacji, jeszcze przed ogłoszeniem wyników, dokonuje się przydziału Dzieci do klas. To dość czasochłonne i stresujące zajęcie :-) W pierwszej kolejności decydujemy, ile powstanie klas pierwszych (maksymalna liczba Dzieci w klasie to 25). Zgodnie  z nowymi przepisami musimy podzielić liczbę przyjętych Dzieci przez 25 i policzyć, ile możemy utworzyć oddziałów spełniających warunek, że w jednej klasie nie może być więcej niż 25 Dzieci. W kolejnym kroku szeregujemy Dzieci ze względu na datę urodzenia od najmłodszych do najstarszych, a następnie dzielimy na wyliczoną wcześniej liczbę oddziałów zaczynając od początku listy. Przy takim podziale w jednej klasie znajdą się Dzieci urodzone, np. w kolejnych dwóch miesiącach roku. Nie tworzymy klas "lepszych" i "gorszych", dla konkretnego Wychowawcy - po pierwsze nie wolno nam tak postępować, po drugie nawet, gdybyśmy mogli, na etapie rekrutacji nie mamy żadnej wiedzy na temat poziomu rozwoju, umiejętności i zdolności Dzieci. Każda klasa jest dla nas samych niespodzianką :-)

 

 

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Szkole?

Klasy I-III i klasy IV-VI (VII, VIII) mją osobne pawilony, osobne szatnie, osobne wejścia do szatni, co sprawia, że Dzieci młodsze są praktycznie oddzielone od Dzieci starszych. Dzieci do szatni przyprowadzane są przez Rodziców. Kilka minut przed lekcjami do szatni schodzi Nauczyciel, z którym Dzieci przechodzą do sali lekcyjnej (jeżeli Dziecko przed lekcjami przebywało w świetlicy, to w odpowiedniej chwili sprowadzane jest przez Nauczyciela świetlicy do szatni, aby wspólnie ze swoja klasą mogło wyjść na lekcje). Podczas lekcji i podczas przerw Dzieci są pod opieką Nauczycieli uczących w tej klasie. Po skończonych lekcjach Nauczyciel odprowadza Dzieci do szatni (te, które wychodzą po lekcjach do domu) lub do świetlicy. W świetlicy opiekę nad dzieckiem przejmują Nauczyciele świetlicy, którzy towarzyszą Dzieciom do czasu wyjścia ze Szkoły (w grupach świetlicowych Dzieci jedzą obiad - najczęściej w czasie, gdy starsi Uczniowie mają lekcje). W szatniach pracują Panie szatniarki, które znają praktycznie każde Dziecko, jego Rodziców i Krewnych, którzy są upoważnieni do odebrania Dziecka ze Szkoły. Każdy wrzesień jest dla nas "uczeniem się" nowych Uczniów i zwyczajów Rodziców, dlatego mamy nadzieję, że Państwo dacie nam czas na poznanie Państwa Dzieci. UWAGA! W okresie pandemii powyższa organizacja pracy może ulec zmianie.

Jak wygląda organizacja świetlicy?

Świetlica czynna jest w godz. od 6:30 do 17:00. Zapisy do świetlicy prowadzone są podczas pierwszego zebrania w czerwcu oraz w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Do świetlicy można zapisać również Dziecko w dowolnej chwili, gdy zaistenieje taka potrzeba. Dzieci przydzielane są do "grup świetlicowych", z których każda ma przypisanych Nauczycieli i przygotowany "plan zajęć". W czasie zajęć świetlicowych Dzieci odrabiają zadania domowe, jedzą obiad, uczestniczą w zajęciach ruchowych (w tym spacery i zabawy na powietrzu), plastycznych, muzycznych, rozwijających logiczne myślenie, w spotkaniach z "ciekawą książką" lub "ciekawym filmem". Mają czas na zabawę dowolną i wypoczynek w "pokoju relaksacyjnym". Wrzesień każdego roku jest czasem organizowania świetlicy, poznawania nowych Uczniów, dlatego ważna jest współpraca Rodziców z Nauczycielami. UWAGA! W okresie pandemii organizacja świetlicy może ulec zmianie, np. w roku szkolnym 2020/2021 nie funkcjonowała wspólna poranna świetlica (6:30-7:30) - wyeliminowanie "mieszania się" Dzieci. Uczniowie mieli zapewnioną opiekę Nauczycieli trzydzieści minut przez rozpoczęciem lekcji.

Czy Dzieci mogą zostawić podręczniki w Szkole?

Tak. W każdej sali jest miejsce, gdzie Dzieci mogą zostawić podręczniki. Dziecko w klasie I ma najczęściej 1 książkę z ćwiczeniami do edukacji wczesnoszkolnej, z której korzysta na co dzień, podręcznik do j. angielskiego z ćwiczeniami oraz katechizm (w przypadku Dzieci uczęszczających na lekcje religii), dodatkowo zeszyty. W przypadku konieczności odrobienia zadania domowego, Dzieci zabierają podręczniki do domu. Warto pamiętać, że ciężar uczniowskiego plecaka to nie tylko podręczniki i zeszyty, ale również piórnik, kredki, pojemniki na śniadanie, butelki z napojami, dziecięce maskotki :-), itp. O tym, jak przygotować Dziecko do zajęć w Szkole, będą informować Wychowawcy na pierwszym spotkaniu z przyszłymi Pierwszoklasistami i Rodzicami, które odbędzie się w czerwcu. W klasach 4-8 każdy Uczeń ma indywidualną metalową szafkę. UWAGA! W okresie pandemii wprowadzone są ograniczenia w korzystaniu z indywidualnych szafek i pozostawiania własnych rzeczy w Szkole.

Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły "na rano"?

Tak. Jednak nie wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:00. Niektóre zaczynają lekcje o 8:55. Inne o 9:50 lub 10:50. Taka organizacja jest konieczna, ponieważ chcemy unikać w tym samym czasie zbyt dużej liczby Dzieci w szatni, w świetlicy, czy w stołówce szkolnej. Kwestia rozpoczynania lekcji nie jest również bez znaczenia dla Rodziców, którzy dowożą Dzieci do Szkoły samochodami. Rozpoczynanie lekcji o różnych porach pomaga w rozładowaniu korków utrudniających dojazd do Szkoły. Przewidujemy, że w kolejnych latach szkolnych lekcje w "Dwójce" będą rozpoczynać się o 8:00 i kończyć najpóźniej o 15:15. Nie przewidujemy konieczności wprowadzenia klasycznej dwuzmianowości w naszej Szkole, natomiast z pewnością będą klasy wspólnie korzystające z jednej sali lekcyjnej. UWAGA! W okresie pandemii powyższa organizacja może ulec zmianie.

Z jakich dodatkowych zajęć na terenie Szkoły może Dziecko skorzystać?

W naszej Szkole prowadzone są trzy rodzaje zajęć:

  • w ramach świetlicy, np. plastyczne, muzyczne, ruchowe, "dzień z ciekawą książką", "dzień z ciekawym filmem", itp.
  •  pozalekcyjne - bezpłatne zajęcia prowadzone przez Nauczycieli i Specjalistów, np. rozwiające zainteresowania i kreatywność oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np.  dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia (matematyczne, polonistyczne, muzyczne, sportowe, językowe, infromatyczne, itd.),  korekcyjno-kompensacyjne, rowijajace kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne, terapeutyczne (np. bajkoterapia), itp.
  • pozaszkolne bezpłatne - zajęcia prowadzone przez Nauczycieli ze współpracujacego ze Szkołą Młodzieżowego Domu Kultury (taniec towarzyski, szachy, zajęcia taneczne, zajęcia wokalne, sportowe),
  • pozaszkolne płatne - zajęcia prowadzone na życzenie Rodziców przez firmy zewnętrzne wynajmujące pomieszczenia w Szkole (za jakość i organizację tych zajęć Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA! W okresie pandemii, ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, organizacja zajęć pozaszkolnych na terenie Szkoły jest znacznie ograniczona (prowadzone są jedynie zajęcia bezpłatne).