Język:

Polska - moja Ojczyzna


W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projektu edukacyjnego pod nazwą "Świadomi naszych korzeni niesiemy Polskę światu", który spinają dwa ważne jubileusze: 1050 rocznica Chrztu Polski (2016 r.) i 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (2018 r.). W ciągu kolejnych trzech lat pragniemy przybliżyć naszym Uczniom historię naszej Ojczyzny od czasów legendarnych do odzyskania niepodleglości. W związku z tym podejmujemy wiele działań, aby nasi Uczniowie nie tylko w sposób świadomy i celowy, ale również przy okazji zapamiętywali ważne daty, wydarzenia i postacie z historii Polski. W tygodniu "Polska moja Ojczyzna" odsłoniliśmy pierwsze daty na naszej szkolnej osi czasu, natomiast 22. kwietnia 2016 r., w dniu Święta Szkoły, przypomnimy sobie historię początków państwa polskiego i związanej z nią historię naszego Patrona - Świętego Wojciecha. W związku z tym przygotowujemy dla Uczniów klas 4-6 specjalną grę terenową. Aby się łatwiej było do niej przygotować, Pani Katarzyna Szewczyk opracowała specjalny materiał, który opowiada o tym wszystkim, co każdy Uczeń naszej Szkoły powinien wiedzieć o początkach państwa polskiego :-) Zachęcamy więc do czytania i zapamiętywania informacji, które z pewnością przydadzą się podczas zabawy w Święto Szkoły. Pod koniec roku szkolnego odbędzie się wielki wieloetapowy szkolny konkurs, w czasie którego wyłonimy tegorocznych Mistrzów, którym nadamy honorowy tytuł "Strażników Dziejów".

 

[pobierz] 1.3 MB Początki państwa polskiego
[pobierz] 1.8 MB Rozkwit i upadek państwa polskiego cz. 1
[pobierz] 1.9 MB Rozkwit i upadek państwa polskiego cz. 2
[pobierz] 2.6 MB Lata niewoli

Daty, wydarzenia i postacie, które zapamiętam na zawsze

 

966 r. Mieszko I (a z nim całe jego państwo) został ochrzczony.
968 r. w Polsce powstało pierwsze biskupstwo w Poznaniu, na którego czele stanął biskup Jordan.
972 r. Mieszko I pokonał margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią.
992 r. zmarł pierwszy historyczny (czyli potwierdzony w źródłach pisanych) władca polski Mieszko I.
997 r. (23 kwietnia) próba chrystianizacji pogańskich Prusów zakończyła się atakiem na misjonarzy i śmiercią świętego Wojciecha.
1000 r. zjazd gnieźnieński – z okazji powołania w Polsce arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu (zobacz mapa 2.), do Polski przybył cesarz niemiecki Otton III, który zapragnął pomodlić się przy grobie świętego Wojciecha.
1002 r. opanowanie Milska i Łużyc przez Bolesława Chrobrego.
1003 r. wykorzystując walki o tron czeski Bolesław zaatakował ten kraj i objął nad nim panowanie. Rozpoczęły się wieloletnie walki pomiędzy Polską a Królestwem Niemieckim.
1004 r. utrata tronu czeskiego, ale Bolesław przyłączył do swojego państwa Morawy.
1018 r. Bolesław Chrobry i cesarz niemiecki Henryk II zakończyli 15 – letnie zmagania pokojem w Budziszynie. W tym samym roku władca Polski pokonał księcia ruskiego Jarosława Mądrego i zdobył Kijów. Wyprawa kijowska zakończyła się przyłączeniem Grodów Czerwieńskich do Polski.
1025 r. koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. W dwa miesiące później pierwszy król Polski zmarł.