Language:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

1. Początek roku szkolnego 01.09.2015. - wtorek

  • Msza św. w kościele parafialnym g. 8.00
  • Uroczysta akademia w szkole dla kl. II-VI godz. 9.15 w sali gimnastycznej
  • Rozpoczęcie dla kl. I godz. 11.00 w sali gimnastycznej

2. Ślubowanie klas I. 14.10.2015

3. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. - 31.12.2015

4. Ferie zimowe 18.01 - 31.01.2016

5. Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29.03.2016

6. Sprawdzian po kl. VI 5.04.2016

7. Święto Szkoły 22.04.2016

8. Festyn Szkolny połączony z Dniem Sportu 4.06.2016

9. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2016/2017 z Wychowawcami klas 21.06.2016

10. Pożegnanie Uczniów klas VI  23.06.2016, godz. 17:00

11. Zakończenie roku szkolnego 24.06.2016 – piątek

  • Msza św. w kościele parafialnym godz. 8.00
  • Uroczysta akademia w szkole dla klas I-V godz. 9.15

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I 2.09.2015 godz. 1700

2. Zebranie informacyjne dla kl. II - VI 8.09.2015

kl. II-III godz. 17.00

kl. IV -VI godz. 18.15

3. Obowiązkowe zebrania z Rodzicami

17.11.2015

12.01.2016

19.04.2016

14.06.2016

kl. I-III godz. 17.00

kl. IV -VI godz. 18.15

4. Informacja o zagrożeniu oceną ndst lub nagannym zachowaniem

15.12.2015

17.05.2016

5. Obowiązkowe zebrania z Rodzicami poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

15.12.2015 połączone z Dniem otwartym

17.05.2016 połączone z Dniem otwartym

kl. I-VI godz. 17.00

6. Informacja o ocenach śródrocznych/rocznych

12.01.2016

14.06.2016

kl. I-III godz. 17.00

kl. IV -VI godz. 18.15

7. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

20.10.2015

15.12.2015

8.03.2016

17.05.2016

8. Wystawienie ocen

 11.01.2016

13.06.2016

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

27.08.2015

9.02.2016

29.06.2016

2. Zebrania klasyfikacyjne

15.01.2016 (piątek)

17.06.2016 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

20.10.2015

17.11.2015

8.03.2016

4. Zebranie organizacyjne

8.09.2015

19.04.2016

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów

1.03.2016

12.05.2016

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  przed opinią RR - ostateczna decyzja podjęta zostanie do 30.09.2016 r.) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

14.10.2015 (środa)

4.01.2016 (poniedziałek)

5.01.2016 (wtorek)

5.04.2016 (sprawdzian po kl. VI)

2.05.2016 (poniedziałek)

27.05.2016 (piątek)

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 21.09 - 25.09.2015 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 19.10. - 23.10.2015 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 2.11 - 10.11.2015 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 22.02-26.02.2016 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 9.05 - 10.06.2016 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie