Zasady rekrutacji


Zapraszamy na dni otwarte w naszej Szkole

 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do odwiedzenia naszej Szkoły podczas dni otwartych:

- 1. marca 2016 r. na godz. 17:00 - w programie od 17:00 spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły i zabawy Dzieci z Nauczycielami z klas I-III, a następnie wspólny spacer po Szkole.

- 12.05.2016 r. w godz. od 17:00 do 19:00 zabawa Dzieci i Rodziców w poszukiwaczy skarbów.

Serdecznie zapraszamy, ponieważ najlepiej poznać siebie nawzajem, kiedy jest się blisko.

 

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2016/2017

zostaną opublikowane po ogłoszeniu zasad

przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

 

 

 

 

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. św. Wojciecha

w Krakowie

na rok szkolny 2015/2016

 

Terminarz rekrutacji

09.03.2015 r. od godz. 9:00 – 31.03.2015 r. do godz. 17:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie Szkoły (od 09.03 od godz. 9:00 możliwość wprowadzania zgłoszeń i wniosków przez elektroniczny serwis dla Rodziców),

20.04.2015 r. godz. 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

21.04-24.04.2015 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do Szkoły kandydatów zakwalifikowanych,

27.04.2015 r. godz. 9:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły oraz liczby wolnych miejsca (od tej daty Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmoy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej),

od 28.04.2015 r. do 31.08.2015 r. - rekrutacja uzupełniająca.

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

 

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły ustala się następujące kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie na rok szkolny 2015/2016:

1) rodzeństwo Dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie – 10 pkt. (sposób weryfikacji - oświadczenie Rodzica – załącznik nr 3 do decyzji Komisji rekrutacyjnej),

2) dziecko Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie – 5 pkt. (sposób weryfikacji - oświadczenie Rodzica – załącznik nr 4 do decyzji Komisji rekrutacyjnej),

3) dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły sąsiadującym bezpośrednio z obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie – 3 pkt. (sposób weryfikacji - oświadczenie Rodzica – załącznik nr 5 do decyzji Komisji rekrytacyjnej),

4) dziecko zamieszkałe w Gminie Miejskiej Kraków – 1 pkt. (sposób weryfikacji - adres zamieszkania wpisany we wniosku).

 

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły, prosimy o wybranie najdogodniejszej dla Państwa formy:

1. można wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);

2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);

3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

W przypadku oświadczeń dotyczących Dzieci spoza rejonu, można je pobrać z naszej strony lub z sekretariatu., wypełnić i dołączyć do wersji papierowej wniosku.

 

UWAGA!

Sekretariat Szkoły czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, natomiast we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

[pobierz] 0.1 MB Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie rodzeństwo
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie absolwent
[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie sąsiedni rejon