Język:

Kalendarz roku szkolnego


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1. Początek roku szkolnego 04 09 2017  - poniedziałek

  • Msza św. w kościele parafialnym g. 8.00, 9.00
  • Uroczysta akademia w szkole dla kl. II-IV godz. 9.00 w sali gimnastycznej
  • Uroczysta akademia w szkole dla kl. V-V IIgodz. 10.00 w sali gimnastycznej
  • Rozpoczęcie dla kl. I godz. 11.00 w sali gimnastycznej

2. Ślubowanie klas I. 13 10 2017

3. Zimowa przerwa świąteczna 23 12. - 31 12 2017

4. Ferie zimowe 12 - 25 02 2018

5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 03 – 3 04 2018

6. Święto Szkoły 23 04 2018

7. Festyn Szkolny połączony z Dniem Sportu 9 06 2018

8. Spotkanie kandydatów do klas I w roku szkolnym 2018/2019 z Wychowawcami klas 21 06 2018

9. Zakończenie roku szkolnego 22 06 2018 – piątek

  • Msza św. w kościele parafialnym godz. 8.00, 9.00
  • Uroczysta akademia w szkole dla klas I-IV godz. 9.15 w sali gimnastycznej
  • Uroczysta akademia w szkole dla klas V-VII godz. 10.30 w sali gimnastycznej

ZEBRANIA Z RODZICAMI I DNI OTWARTE

 

1. Zebranie informacyjne dla kl. I 09 2017 godz. 17.00

2. Zebranie informacyjne dla kl. II - VII 12 09 2017

kl. II-IV godz. 17.00

kl. V -VII godz. 18.30

3. Obowiązkowe zebrania z Rodzicami

14.11.2017

23.01.2018

13.03.2018

12.06.2018

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VII godz. 18.30

4. Informacja o zagrożeniu oceną ndst lub nagannym zachowaniem

19.12.2017

15.05.2018

5. Obowiązkowe zebrania z Rodzicami poprzedzające dzień otwarty – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych

19.12.2017 połączone z Dniem otwartym

15.05.2018 połączone z Dniem otwartym

kl. I-VII godz. 17.00

6. Informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/rocznych

23.01.2018

12.06.2018

kl. I-IV godz. 17.00

kl. V -VII godz. 18.30

7. "Dni otwarte" w godz. 17.00 -19.00 Dyżury Nauczycieli dla Rodziców

1o.10.2017

19.12.2017

10.04.2018

15.05.2018

8. Wystawienie ocen

22.01.2018

11.06.2018

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. Zebrania plenarne

1 09 2017

6 02 2018

26 06 2018

2. Zebrania klasyfikacyjne

30 01 2018

15 06 2018 (piątek)

3. Zebrania szkoleniowe

17 10 2017

21 11 2017

27 03 2018

4. Zebranie organizacyjne

12 09 2017

27 03 2018

 

INNE TERMINY

 

1. Dni otwarte dla Kandydatów

6 03 2018 

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (pozytywnie zaopiniowane przez RP  przed opinią RR ) - w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

13 10 2017 (piątek)

2 05 2018 (środa)

4 05 2018 (piątek)

1 06 2018 (piątek)

 

 TERMINY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

1. W Akademii Dobrych Manier - 18 09 - 22 09 2017 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie kulturalne

2. W zdrowym ciele zdrowy duch - 16 10  - 20 10 2017 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie prozdrowotne, realizacja Programu Profilaktyki

3. Polska - moja Ojczyzna - 2 11 - 10 11 2017 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie patriotyczne

4. Kraków - moje miasto - 13 03 - 17 03 2018 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie regionalne

5. Miesiąc samorządności - 7 05 - 8 06 2018 r. realizacja Programu Wychowawczego - wychowanie obywatelskie