Język:

Rok jubileuszowy 2013/2014


W roku szkolnym 2013/2014 obchodziliśmy w Dwójce rok jubileuszowy. Świętowaliśmy 30-lecie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie w obecnej lokalizacji - na Prądniku Czerwonym. Dodatkowo wspominaliśmy 216 rocznicę utworzenia Szkoły, która kształtowała kolejne pokolenia.

Centralne uroczystości jubileuszowe odbyły się w połowie października 2013 r.

10. października 2013 (czwartek):

- 9:00 uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela

- 11:00 uroczystość w sali gimnastycznej z udziałem całej społeczności szkolnej i zaproszonych Gości

- 12:30 uroczyste zakopanie "kapsuły czasu" przed budynkiem Szkoły

- 13:00 spotkanie przy stole Gości i przedstawicieli społeczności szkolnej

11. października 2013 (piątek):

- 11:00 ślubowanie Uczniów klas I.

Pragniemy w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na naszą uroczystość i zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy

Panu Jackowi Majchrowskiemu - Prezydentowi Miasta Krakowa

Pani Irenie Kasiarz - Dyrektorowi Szkoły w latach 1983-1987

Panu Andrzejowi Maciejowskiemu - Dyrektorowi Szkoły w latach 1989-2006

Pani Wandzie Brześcińskiej - Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie

Panu Łukaszowi Walterowi - Dyrektorowi Biura Poselskiego Posła Łukasza Gibały - Absolwenta Szkoły

Pani Anieli Pazurkiewicz - Radnej Dzielnicy III Miasta Krakowa

Księdzu Jerzemu Serwinowi - Proboszczowi Parafii pw. św. Jana Chrzciciela

Pani Annie Domańskiej, Pani Teresie Szymańskiej, Pani Katarzynie Nowickiej - Pracownikom Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

Państwu Dyrektorom zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do byłych Pracowników Szkoły, którzy tworzyli Jej historię oraz Rodziców naszych Uczniów, którzy pomagają nam w codziennym zapisywaniu kolejnych kart opowieści. Podziękowanie dla Nich składamy na ręce Pani Marty Piszczek - Przewodniczącej Rady Rodziców.