Language:

Wykaz podręczników


Szkolny zestaw podręczników

w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie

na rok szkolny 2015/2016 - można pobrać z zakładki "Pliki do pobrania"

 

 

Szkolny zestaw podręczników z roku szkolnego 2015/2016.

Religia

kl. I AZ-1-01/10, ZA-11-01/10-KR-2/12  Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, podręcznik + karty pracy, Ks. Tadeusz Panuś, Ks. A.Kielian, A.Berski, Wydawnictwo św., Stanisław, Kraków

s. Szalińska,. ks. Skotniczny, ks. Gacek,

kl. II AZ-1-01/10, KR-12-01/10-KR-10/13  Kochamy Pana Jezusa podręcznik + ćwiczenia, ks.T. Panuś, ks. A. Kielian, A.Berski, Wydawnictwo św., Stanisław, Kraków

s. Szalińska, ks. Skotniczny, ks. Gacek,

kl. III  KR-13-01/10-KR-4/14 Przyjmujemy Pana Jezusa, ks.T. Panuś, ks. A. Kielian, A.Berski, Wydawnictwo św., Stanisław, Kraków 

s. Szalińska, ks. Skotniczny, ks. Gacek,

kl. IV AZ-21-01/10-KR-3/12  Słuchamy Pana Boga (bez kart pracy), Ks. Tadeusz Panuś, Ks. A.Kielian, A.Berski, Wydawnictwo św. Stanisław, Kraków

s. Szalińska, ks. Skotniczny, ks. Gacek,

kl. V KR-22-01/10-KR-11/13 Wierzymy w Pana Boga (bez kart pracy)Ks. Tadeusz Panuś, Ks. A.Kielian, A.Berski, Wydawnictwo św. Stanisław, Kraków

s. Szalińska, ks. Skotniczny, ks. Gacek,

kl. VI  KR-23-01/10-KR-5/14 W Kościele umacniamy wiarę, Ks. Tadeusz Panuś, Ks. A.Kielian, A.Berski, Wydawnictwo św. Stanisław, Kraków

s. Szalińska, ks. Skotniczny, ks. Gacek,

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

kl. I   Podręcznik rządowy nie ma numeru dopuszczenia Nasz elementarz. Część 1,2,3,4 (podręcznik bezpłatny) podręcznik przygotowany przez MEN. 

Nauczyciele zostali pozbawieni możliwości wyboru podręcznika

kl. II   Podręcznik rządowy nie ma numeru dopuszczenia Nasza szkoła. (podręcznik bezpłatny) podręcznik przygotowany przez MEN.

Nauczyciele zostali pozbawieni możliwości wyboru podręcznika.

kl. III  460/5/2014, 460/6/2014 „Oto ja”. Elementarz. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Ćwiczenia
matematyczno-przyrodnicze.Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, Joanna Wosianek.Grupa Edukacyjna S.A.

p. Piastuch, p. Darasz, p. Mazela, p. Przerwa-Szwedzicka, p. Banach-Milc

kl. III  602/3/2014 "Oto ja". Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3. Kazimierz Kosmaciński. Grupa Edukacyjna S.A. 

p. Piastuch, p. Darasz, p. Mazela, p. Przerwa-Szwedzicka, p. Banach-Milc

Język polski

kl. IV 551/1/2012/2015  Słowa z uśmiechem - literatura i kultura klasa czwarta oraz Słowa z uśmiechem nauka o języku.  Klasa IV (podręcznik bezpłatny) Ewa Horwath, Anita Żegleń,  WSiP

p. Sadowska, p. Płoskoń, p. Pęcikiewicz, p. Korybko, p. Skoczylas

kl. Vb,c,d,e  551/2/2013, 551/3/2013, 551/4/2013 Słowa z uśmiechem - literatura i kultura klasa piąta oraz Słowa z uśmiechem nauka o języku.  część I i II Klasa V Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP

p. Sadowska, p. Płoskoń, p. Pęcikiewicz, p. Korybko, p. Skoczylas

kl. Va,f 561/2/2013, 561/3/2013 Czarowanie słowem. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego, i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Część 1, Część 2 Agnieszka Kania, Karolina
Kwak, Joanna Majchrzak-Broda WSiP

p. Sadowska, p. Płoskoń, p. Pęcikiewicz, p. Korybko, p. Skoczylas

kl. VI 551/5/2014, 551/6/2014, 551/7/2014, Słowa z uśmiechem - literatura i kultura klasa szósta oraz Słowa z uśmiechem- nauka o języku i ortografii część I i II. Klasa VI, Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP

p. Sadowska, p. Płoskoń,  p. Pęcikiewicz, p. Korybko, p. Skoczylas

 

Historia i społeczeństwo

kl. IV  434/1/2012/2015 Historia wokół nas. Historia i społeczeństwo w klasie IV (podręcznik bezpłatny) Radosław Loto, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat WSiP

p. Tabasz

kl. V  434/2/2013 Historia wokół nas. Historia i społeczeństwo w klasie V oraz

ćwiczenia Radosław Loto, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat WSiP

p. Tabasz

kl. VI 434/3/2014,  Historia wokół nas. Historia i społeczeństwo. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6, Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, WSiP,

p. Tabasz

 

 Przyroda

kl. IV  377/1/2011/2015 Przyroda, poznać i zrozumieć – Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej  (podręcznik bezpłatny), Brygida Baranowska, Elżbieta Szedzianis, Robert Wers, Romana Woźnik, Wiking

p. Dajda, p. Pawełek, p. Kwiecień

kl. V  377/2/2013 Przyroda, poznać i zrozumieć – Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej oraz ćwiczenia, Brygida Baranowska, Elżbieta Szedzianis, Robert Wers, Romana Woźnik, Wiking

p. Dajda, p. Pawełek, p. Kwiecień 

kl. VI  377/3/2014 Przyroda, poznać i zrozumieć – Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej oraz ćwiczenia, Brygida Baranowska, Elżbieta Szedzianis, Robert Wers, Romana Woźnik, Wiking

p. Dajda, p. Pawełek

Matematyka

kl. IV  340/1/2015/z1 Matematyka z plusem. Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły
podstawowej +ćwiczenia (podręcznik bezpłatny) Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j. 

p. Czepiec-Mróz, p. Kalinowska, p. Szczykowska,  p. Binger,

kl. Vb,c,d,e  466/2/2013 Ciekawi świata. Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej oraz zeszyty ćwiczeń: część 1 i część 2. B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk, G.. Ukleja OPERON

p. Czepiec-Mróz, p. Kalinowska, p. Szczykowska, p. Binger

kl. Va,f 340/2/2013 Matematyka z plusem. Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej – bez ćwiczeń + Zbiór zadań Małgorzata Dobrowolska, M. Karpiński, Piotr Zarzycki  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j.

p. Czepiec-Mróz, p. Kalinowska, p. Szczykowska, p. Binger

kl. VI  466/3/2014 Ciekawi świata. Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej oraz zeszyty ćwiczeń: część 1 i część 2. B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk, G.. Ukleja OPERON

p. Czepiec-Mróz, p. Kalinowska, p. Szczykowska, p. Binger

 

Muzyka

kl. IV  374/2011/2015 Muzyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej (podręcznik bezpłatny). Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko, OPERON

p. Diaczuk, p. Dziedzic

kl. V  374/2011 Muzyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko, OPERON
p. Diaczuk, p. Dziedzic

kl. VI   374/2011 Muzyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko, OPERON
p. Diaczuk, p. Dziedzic

Zajęcia techniczne

kl. IVb,c,d,  601/2/2012/2015  Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Seria Ciekawi świata (podręcznik bezpłatny), Iwona Kamińska OPERON

p. Binger, p. Dorman

kl. IV a, 601/1/2013/2015 Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Seria Ciekawi świata,(podręcznik bezpłatny) Katarzyna Orzeł, Barbara Turska-Paprzycka, OPERON

p. Binger, p. Dorman

kl. Vb,c,d,e,   601/1/2013  Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Seria Ciekawi świata, Katarzyna Orzeł, Barbara Turska-Paprzycka, OPERON
p. Binger, p. Dorman

kl. Va,f, 601/2/2012 Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Seria Ciekawi świata, Iwona Kamińska OPERON
p. Binger, p. Dorman

kl. VI 601/1/2013 Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Seria Ciekawi świata Katarzyna Orzeł, Barbara Turska-Paprzycka OPERON

p. Binger, p. Dorman

Plastyka

1 IV 440/1/2012 Plastyka 4 Podręcznik do dla klasy 4 szkoły podstawowej (podręcznik bezpłatny)Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk WSiP

p. Skarbek, p. Diaczuk

kl. V 440/2/2013 Plastyka 5 Podręcznik do dla klasy 5 szkoły podstawowej Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk WSiP

p. Skarbek, p. Diaczuk

kl. VI 440/3/2014 Plastyka 6 Podręcznik do dla klasy 6 szkoły podstawowej Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk WSiP
p. Skarbek, p. Diaczuk

 

Informatyka, Zajęcia komputerowe

- - - - - - -

 

Język angielski

kl. I   638/1/2013/2015  Super  Sparks 1. Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły podstawowej (podręcznik bezpłatny)Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska Oxford University Press

p. Olkuska, p. Bajorek, p. Skalska, Szych

kl. II   638/2/2014/2015 Super Sparks 2. Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły podstawowej, (podręcznik bezpłatny) P. A. Davies, C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska Oxford University Press

p. Olkuska, p. Skalska-Szych

kl.  III  638/3/2014 Super Sparks 3. Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły podstawowej, P. A. Davies, C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska Oxford University Press

p. Olkuska, p. Skalska-Szych,

kl.  IV  252/1/2014/z1/2015  Look 1 + ćwiczenia (podręcznik bezpłatny)S. Elsworth, J. Rose, M. Tetiurka, Pearson Longman 

p. Chalcarz, p. Kajtoch, p. Mrozek, p.Olkuska

kl. V 147/3/2009 Sky High 2. Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Kilbey L.Łoś-Sapiejewska, Pearson Longman

p. Chalcarz, p. Kajtoch, p. Mrozek, p.Olkuska

kl. VI 147/4/2009 Sky High 3. Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Kilbey L, Łoś-Sapiejewska, Pearson Longman

 p. Chalcarz, p. Kajtoch, p. Mrozek, p.Olkuska