Język:

Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa


 Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Kończąc szkołę podstawową stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.
Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie
i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich szkołach podstawowych ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe
z terenu województwa. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 szkół podstawowych.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas VII VIII szkoły podstawowej do uczestnictwa w działaniach projektowych. Uczniowie będą uczestniczyć w:
- zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
- w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
- w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2019r.)
- innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są Rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania w pokoju 30D
Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w pokoju 30 D do dnia 5.11.2018r.

Dyrektor Szkoły.

 

[pobierz] 0.5 MB regulamin-spinka-2018

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

[pobierz] 0.4 MB harmonogram-zajec-z-doradztwa-zawodowego-w-roku-sz

Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018 2019