Język:

Prawo wewnątrzszkolne


[pobierz] 0.8 MB StatutSP2
[pobierz] 0.6 MB Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP2
[pobierz] 0.7 MB Koncepcja pracy SP2 2014-2021
[pobierz] 0.1 MB Szkolny zestaw programów nauczania w SP2
[pobierz] 0.2 MB Zasady oceniania zachowania Uczniów klas 4-8 w SP2
[pobierz] 0.2 MB Regulamin Rady Pedagogicznej SP2 2017
[pobierz] 0.1 MB Regulamin wycieczek i wyjść w SP2
[pobierz] 0.1 MB Regulamin korzystania z boisk i terenów rekreacyjn